ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Tablets film coating

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาการเคลือบฟิล์มยาเม็ดโดยใช้ไคโตซานเป็นสารก่อฟิล์ม = Development of tablet film coating using Chitosan as a Film Former / จิตรกร บูรณะชนอาภา / 2546 /Full Text
Subject
ยาเม็ดเคลือบ
ยาเม็ด
ยาเตรียม
ไคโตแซน
Chitosan
Tablets (Medicine)
Tablets film coating


Page : 1