ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Swinel -- Diseases

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Prevalence of porcine cysticercosis and trichinellosis in slaughter pigs in Kathmandu valley, Nepal = ความชุกของซีสติเซอร์โคซีสและทริคิเนลโลซีสในสุกรที่โรงฆ่าในกาฐมาณฑุแวลลีย์ ประเทศเนปาล Buddhi Sagar Sapkota / Sapkota, Buddhi Sagar / Freie Universitat Berlin 2005 /Full Text
Subject
Swinel -- Diseases
Cysticercosis
Slaugtitering and slaughter houses -- Nepal


Page : 1