ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sustainable forestry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Knowledge and Utilization of Non-Timber Forest Products and Their Contribution to Mid-Hill Farming Systems of the Shivapuri Massif, Nepal = ความรู้และการใช้ประโยขน์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไม้และการสนับสนุนต่อครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ภูเขาตอนกลางเทือกเขาชีวาปุรา ประเทศเนปาล Forrest Hilmal Brandt / Forrest Himal Brandt / The Chaing Mai 2013 /Full Text
Subject
Sustainable forestry
Sustainable agriculture


Page : 1