ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Surface Tension

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of flow-based analytical systems with dynamic surface tension detectors / Narong Lenghor / 2004 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Surface tension
2 Interfacial phenomena in borosilicate glass and iron-nichel-cobalt alloy joints = ปรากฏการณ์ในรอยต่อแก้วบอโรซิลิเกตและโลหะผสมเหล็กนิกเกิลโคยอลต์ / Chutimun Chanmuang / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Surface chemistry
Surface Tension


Page : 1