ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Suphan Buri Basin

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of a potential reservoir based on well-log interpretation and petrography, U-Thong Field, Suphan Buri Basin, Thailand = การหาลักษณะเฉพาะของช่วงหินกักเก็บที่มีศักยภาพโดยอาศัยการแปลความหมายข้อมูลหยั่งธรณี Aung Kyaw Htoo / Htoo, Aung Kyaw / Bangkok The 2009 /Full Text
Subject
Petrology
RocksStone
Physical geology
Suphan Buri Basin


Page : 1