ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Stock exchanges

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bivariate extreme value analysis of construction industry stock price and stock exchange index in Asean = การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ / Yuttana Panchusri / 2015 /Full Text
Subject
Stocks -- Prices
Securities -- Rate of return
Stock exchanges
Construction industry
2 Linkages, volatility, spillover effects and conditional correlations in the international gold and ASEAN emerging stock markets = การเชื่อมโยง ความผันผวน ผลกระทบของผลข้างเคียง และสหสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขในตลาดทองคำระหว่างประเทศและตลาดหุ้นเกิดใหม่ของกลุ่มประเทศอาเซียน Do Quang Giam / Do, Quang Giam / 2010 /Full Text
Subject
Stock exchanges
3 Modeling indexes of stock market volatility for Asean, Europe, and the USA = การจำลองแบบดัชนีของความผันผวนตลาดหุ้นสำหรับ อาเซียน ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา / Kunsuda Nimanussornkul / 2009 /Full Text
Subject
Stock exchanges
Stock exchanges -- United States
Stock exchanges -- ASEAN countries
4 Modelling stock and bond returns and volatility in South-East Asian Countries = การจำลองแบบผลตอบแทนและความผันผวนของหุ้นและพันธบัตรของประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ / Chaiwat Nimanussornkul / 2009 /Full Text
Subject
Money market
Stock exchanges
5 Value at risk and expected shortfall analyses of the morgan stanley capital international index return using extreme value method : ASIAN Emerging market = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงและค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์มอร์ แกนสแตนลีย์อินเตอร์เนชั่นแนลโดยใช้ทฤษฎีมูลค่า ปลายสุด: ตลาดเกิดใหม่เอเชีย / Sathit Phommin / 2012 /Full Text
Subject
Value
Stock exchanges


Page : 1