ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Sterilization

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of qualities of fresh pennywort (Centella asiatica (Linn.) Urban) juice with products processed by ultra-high pressoure, pasteurization and sterilization = เปรียบเทียบคุณภาพของน้ำใบบัวสดและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปด้วยความดันสูงยิ่ง พาสเจอร์ไรซ์เซซัน และสเตอริไลเซซัน / Pronprapha Wongfhun / 2009 /Full Text
Subject
Antioxidants
Sterilization
2 Premedicative efficacy of zylazine or detomidine on quality of thiopental anesthesia for castration with open technig in young male mules = ประสิทธิภาพของยานำ ไซลาซีน หรือ ดีโทมิดีน ต่อคุณภาพ ของการวางยาสลบด้วยไธโอเพนทาล เพื่อการทำหมันแบบ เปิดในล่อรุ่นเพศผู้ / Phuthita Rueangareerat / 2014 /Full Text
Subject
Mule
Sterilization (Birth control)
3 การปฏิบัติการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ในเขตภาคกลาง / สุภาพ อธิโรจน์ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
Sterilization
การทำลายเชื้อ
การทำไร้เชื้อ
สถานีอนามัย -- ไทย (ภาคกลาง)
4 ผลของการใช้แบบแผนปฏิบัติจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อและความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ = Effects of implementing an action plan based on the AIC technique on sterilization practices among personnel and equipment users' satisfaction / กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sterilization
Disinfection
Cross infection
5 ผลของการให้ความรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อความรู้และการปฏิบัติในเรื่องการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบุคลากร โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน / พัฒนาการ ชำนาญยา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนาน้อย
การทำไร้เชื้อ
การทำลายเชื้อ -- น่าน
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
Sterilization


Page : 1