ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Stars

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Observation and Analysis of the R Canis Majoris Binary System by Photometric and Spectroscopic Techniques = การสังเกตการณ์และการวิเคราะห์ระบบดาวคู่อาร์ คานิส เมเจอร์ริส โดยเทคนิคโฟโตเมตรีและสเปกโทรสโกปี / Napaporn A-thano / The 2014 /Full Text
Subject
Double stars
Light
2 Photometric observation and analysis of hot uranus exoplanet GJ3470b by Transit method = การสังเกตการณ์ด้วยเทคนิคโฟโตเมตรีและการวิเคราะห์ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแบบดาวยูเรนัสร้อน GJ3470b ด้วยวิธีผ่านหน้า / Sawatkamol Pichadee / 2015 /Full Text
Subject
Stars -- Observations
3 Star formation of galaxies in nearby compact group: NGC 4095 group = การก่อตัวของดาวฤกษ์ของกาแล็กซีในกลุ่มระยะใกล้: กลุ่ม เอ็นจีซี 4095 / Panomporn Poojon / The 2015 /Full Text
Subject
Stars
Galaxies


Page : 1