ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Starch in medicine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Modification of cassava starch by heat-moisture treatment as a tablet disintegrant = การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีอบที่อุณหภูมิสูงภายใต้ความชื้นต่ำเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด / Songwut Yotwimonwat / 1999 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Cassava -- Moisture
Heat
Cassava
Starch
Tablets (Medicine)
2 Potential of modified starches prepared from various types of native starch through hydroxypropylation and carboxymethylation as film former = ศักยภาพของแป้งดัดแปรที่ดัดแปรจากแป้งดิบชนิดต่างๆจากปฏิกิริยาไฮโดรอกซีโพรพิเลชันและคาร์บอกซีเมทธิเลชันในการเป็นสารก่อฟิล์ม / Tippawan Tehkhunmag / 2007 /Full Text
Subject
Film former
Starch in medicine
Hydroxy-propylation
3 การใช้สารช่วยแตกตัวหลายชนิดที่มีกลไกต่างกันในเม็ดยา / ยุพาวดี อินทรจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
ยา
สาร
Tablets (Medicine)
Starch in medicine
Disintegrants (Medicine)
4 การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีบดเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด / อรวรรณ กาศสมบูรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
Cassava
Starch
Tablets (Medicine)
ยาเม็ด -- การทดสอบ
แป้งมันสำปะหลัง
ยาเตรียม
อุตสาหกรรมยา


Page : 1