ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Sports

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparison of effective treatment sign of back pain in sport horses between electro-acupuncture and rest = การเปรียบเทียบผลการรักษาอาการปวดหลังในม้ากีฬาระหว่างการฝังเข็มกระตุ้นกระแสไพฟ้ากับการพัก / Porrakote Kulchaiwat / 2005 /Full Text
Subject
Horse -- Wounds and injuries
Horse sports
Backache -- Treatment
2 An Investigation of characteristics and prevention for delayed onset muscle soreness in wrist extensors = การตรวจสอบลักษณะและการป้องกันภาวะปวดเมื่อยภายหลังจากการออกกำลังกายในกล้ามเนื้อกระดกข้อมือ / Peanchai Khamwong / The 2010 /Full Text
Subject
Muscles -- Wounds snd injuries
Exercise
Sports injuries
Stretching exercises
Wrist
Wrist Injuries
Exercise
3 Building culture of peace through Aikido = การสร้างสันติวัฒนธรรมจากไอคิโด / Narumol Thammapruksa / The 2011 /Full Text
Subject
Aikido -- Sociological aspects
Sports -- Japan
Culture
Culture diffusion
Acculturation
4 ผลของโปรแกรมการฝึกขั้นพื้นฐานในการเตะของกีฬาฟุตซอลในนักเรียนอายุ 10-12 ปี = Effect of basic kicking training program for futsal in students aged 10-12 years old / บูชิต สอนอุ่น / 2554 /Full Text
Subject
Sports
Students
ฟุตซอล -- การฝึก
นักกีฬาฟุตบอล
การฝึกกีฬา


Page : 1