ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Soybean -- Thailand, Northern.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of recommendation domain for soybean production technology in a rainfed upland area = การกำหนดกลุ่มแนะนำร่วมสำหรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน / Bantau Junpoom. / 1991. /Full Text
Subject
Soybean -- Thailand, Northern.


Page : 1