ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Solar energy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of anti-reflection coating layers for efficiency enhancement of ZnO dye-sensitized solar cells = การพัฒนาชั้นเคลือบต่อต้านการสะท้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงซิงก์ออกไซด์ / Ekkachai Chanta / 2016 /Full Text
Subject
Reflection (optics)
Solar energy
Engineering models
2 Heat extraction from solar pond by heat pipe = การดึงความร้อนจากบ่อความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยท่อความร้อน / Sura Tundee / 2009 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Solar energy
3 Life cycle management of a solar cell power plant using activity-based approach = การจัดการวัฏรชีวิตโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยฐานกิจกรรม / Muanjit Chamsilpa / 2009 /Full Text
Subject
solar cells
Energy
4 Reduction of solar cell module temperature using phase change material for enhancement of electricity generation = การลดอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้า Vat Sun / Vat, Sun / 2016 /Full Text
Subject
Solar cells
Solar energy
5 Solar thermal desalination of seawater by bubble pump technique = การกลั่นน้ำทะเลด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยเทคนิคปั๊มฟอง Lyheng Phuoy / Lyheng, Phuoy / The 2015 /Full Text
Subject
Distillation
Solar energy
Heat


Page : 1