ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Solanum spirale Roxb.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Chemical constituents and biological activities of Solanum spirale Roxb. = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักดีด / Sukanya Keawsa-ard / 2012 /Full Text
Subject
Solanum spirale Roxb.
Anti-infective agents
Chemistry, Analytic


Page : 1