ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Soil erosion

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of soil erosion following land use changes in Kup Kap stream valley Mae Taeng district Chiang Mai province / Mulyono / 1998 /Full Text
Subject
Soil erosion -- Chiang Mai. Mae Taeng
Land use -- Chiang Mai. Mae Taeng
Land use, Rural -- Chiang Mai. Mae Taeng
Kup Kup Stream Valley (Chiang Mai)
2 Comparing spatial soil loss assessment methods in Backan Province, Vietnam Duong Dang Khoi / Duong, Dang Khoi / 2003 /Full Text
Subject
Soil erosion -- Vietnam -- Backan
3 Erosion hazard mapping at Mae Sa watershed = การจัดทำแผนที่เสี่ยงอันตรายจากกษัยการ บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่สา Muchtar Salam Solle. / Solle, Muchtar Salam. / 1994. /Full Text
Subject
Soil erosion.
Erosion.
Environmental mapping.
Environmental protection -- Maps.
Mae Sa Watershed.
4 Management of leucaena hedgerows and tillage in maize-red kindney bean system / Sakda Sukviboon / 1996 /Full Text
Subject
Soil erosion -- Thailand, Northern
Hedgerow intercropping -- Thailand, Northern
Tillage -- Thailand, Northern
5 Soil erosion risk assessment using GIS and farmer's perception in dry zone area of central region of Myanmar = การประเมินความเสี่ยงต่อการชะกร่อนของดินโดยใช้ภูมิสารสนเทศและการรับรู้ของเกษตรกรในพื้นที่แห้งแล้งภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ Zaw Wan / Wan, Zaw / 2008 /Full Text
Subject
Geographical indications
Soil erosion
Risk assessment


Page : 1