ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Social sciences

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A History of governmentality imposed on autochthonous peoples in West Kalimantan 1771-2006 = ประวัติศาสตร์การบังคับใช้ระบบการปกครองของรัฐต่อชนพื้นเมืองในกาลิมันตัน ระหว่างปี ค.ศ. 1771-2006 Yanuar Sumarlan / Sumarlan, Yanuar / 2007 /Full Text
Subject
Indigenous peoples
Social sciences
Social sciences and history
2 Shared vision based empowerment model for increasing faculty research performance in social sciences and humanities = แบบจำลองการเสริมสร้างอำนาจด้วยวิสัยทัศน์ร่วม เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การวิจัยในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Krith Karnjanakitti / The 2015 /Full Text
Subject
Knowledge Management
Humanities -- Research
Social sciences -- Research


Page : 1