ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Slums -- Vietnam -- Ho Chi Minh City

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Negotiating Poverty : poor urban women in a slum community in Ho Chi Minh City and the challenge to their invisibility Do Bich Diem / Do, Bich Diem / 2003 /Full Text
Subject
Urban poor -- Vietnam -- Ho Chi Minh City
Poverty -- Vietnam -- Ho Chi Minh City
Slums -- Vietnam -- Ho Chi Minh City
Poor women -- Vietnam -- Ho Chi Minh City


Page : 1