ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Simulation methods

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Business strategic simulation game for retailing business : a case study of CRC International Co., Ltd. / Damrongsack Naparat / 2002 /Full Text
Subject
CRC International Co., Ltd.
Retail trade -- Management -- Simulation methods
Strategic planning -- Simulation methods
2 Calibration of genetic coefficients of paddy rice (Oryza sativa L.) for validation of the ceres-rice model in Northern Thailand = การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวนาดำ (Oryza l.) สำหรับการทดสอบแบบจำลอง Ceres-rice ในภาคเหนือของประเทศไทย / Panya Mankeb. / 1993. /Full Text
Subject
Rice -- Thailand, Northern -- Genetics
Rice -- Genetics -- Simulation methods.
3 Common information model for energy management system = การสร้างแบบจำลองข้อมูลกลางสำหรับระบบบริหารจัดการพลังงาน / Rattapol Rodprasert / 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Management -- Simulation methods
Power resources
4 Molecular dynamic simulations of nafion membrane in a fuel cell = การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของแนฟิออนเมมเบรนในเซลล์เชื้อเพลิง / Janchai Yana / 2008 /Full Text
Subject
Dynamics
Simulation methods
5 Weather simulations of heavy rainfall events over Narathiwat province, Thailand and Mumbai City, India = การจำลองสภาพอากาศเหตุการณ์ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย และเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย / Sukrit Kirtsaeng / The 2011 /Full Text
Subject
Air -- Simulation methods
Rain and rainfall


Page : 1