ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Silicon in agriculture

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Genetics of silicon uptake in upland rice under drought condition = พันธุกรรมของการดูดซิลิคอนในข้าวไร่ภายใต้ภาวะแล้ง ;พันธุกรรมของการดูดซิลิคอนในข้าวไร่ภายใต้ภาวะแล้ง / Pichai Surapornpiboon / The graduate school 2007 /Full Text
Subject
Agriculture
Genetics
Silicon in agriculture


Page : 1