ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Signs and signboards

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Analysis of Translated English Signboards in Chiang Mai = บทวิเคราะห์การแปลป้ายประกาศภาษาอังกฤษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / Prachumporn Chaiprasert / 2008 /Full Text
Subject
Signs and signboards
Translating and interpreting


Page : 1