ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Signal processing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Enhancing a deep seismic signal using TAU-P and parabolic TAU-P transformations = การเพิ่มสัญญานคลื่นไหวสะเทือนระดับลึกโดยการแปลงแบบเทาพีและพาราโบลิกเทาพี / Kriangkamon Sillapasert / 2007 /Full Text
Subject
Seismic waves
Seismology
Signal processing
Seismic waves -- Data processing
2 Signal processing of soil gas radon data at land cooperatives area, Amphoe Phrao, Changwat Chiang Mai for earthquake prediction / Maneerat Kanaree / 1998 /Full Text
Subject
Radon
Signal processing
Earthquake prediction -- Chiang Mai. Phrao
Geophysical prediction -- Chiang Mai. Phrao


Page : 1