ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sick role

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบในหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนทรี ศรีโกไสย / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sick role
แรงงาน -- การดูแล -- พฤติกรรม
แรงงาน -- หางดง (เชียงใหม่)
แรงงาน -- สุขภาพและอนามัย -- หางดง (เชียงใหม่)
บ้านถวาย (เชียงใหม่)


Page : 1