ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Shrimp culture -- Economic aspects -- Vietnam -- Hue

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparative study on economic performance of shrimp aquacultural systems in Thua Thien Hue Province, Vietnam Le Trung Nhan / Le, Trung Nhan / 2003 /Full Text
Subject
Shrimp culture -- Vietnam -- Hue
Aquacultural -- Vietnam -- Hue
Shrimp culture -- Economic aspects -- Vietnam -- Hue


Page : 1