ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Seismology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Enhancing a deep seismic signal using TAU-P and parabolic TAU-P transformations = การเพิ่มสัญญานคลื่นไหวสะเทือนระดับลึกโดยการแปลงแบบเทาพีและพาราโบลิกเทาพี / Kriangkamon Sillapasert / 2007 /Full Text
Subject
Seismic waves
Seismology
Signal processing
Seismic waves -- Data processing
2 Mapping reservoir porosity and thickness using 3-d seismic inversion in block m9, Offshore Myanmar = การทำแผนที่ค่าความพรุน และความหนาของชั้นหินกักเก็บ โดยใช้การผกผันคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ บล็อกเอ็ม 9 นอกฝั่ง ประเทศเมียนมาร์ / Ko Ko Htwe / 2007 /Full Text
Subject
Topographical surveying
Maps
Geology
Geology and mineralogy
Seismology
3 Subsurface cavity detection using seismic refraction tomography at Kud Sam Sib Village, Pang Mapha District, Mae Hong Son Province = การตรวจหาโพรงใต้ดินโดยใช้การกราดภาพตัดขวาง คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเหบริเวณบ้านกึ้ดสามสิบ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Aunchayaphat Konkuen / The 2015 /Full Text
Subject
Geophysics -- Pang Mapha (Mae Hong Son)
Seismology -- Pang Mapha (Mae Hong Son)


Page : 1