ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Seismic waves

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attribute analysis of ground-penetrating radar data for visualization of subsurface archaeological structures = การวิเคราะห์ลักษณะประจำของข้อมูลเรดาร์หยั่งลึกพื้นดินเพื่อแสดงภาพโครงสร้างทางโบราณคดีใต้ผิวดิน / Wisarat Khwanmuang / 2012 /Full Text
Subject
Geology, Structural
Seismic waves
Excavations (Archaeology)
2 Comparison of spares-spike and model-based inversion for porosity estimation = การเปรียบเทียบวิธีผกผันแบบสแปร์ส-สไปค์และแบบโมเดลเบสสำหรับการประมาณค่าความพรุน / Mingkhwan Kruachanta / The 2010 /Full Text
Subject
Porosity
Seismic waves
Rocks, Stone
3 Detection of gas reservoirs using 3D seismic attribute analysis and well log data in Block M9, Offshore Myanmar = การตรวจหาชั้นกักเก็บแก๊สโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนสามมิติและข้อมูลการหยั่งธรณี หลุมเจาะในบล๊อกเอ็ม 9 นอกชายฝั่งเมียนมาร์ Soe Linn Htike / Soe, Linn Htike / 2010 /Full Text
Subject
Seismic waves -- Burma
Seismic exploration -- Burma
4 Enhancing a deep seismic signal using TAU-P and parabolic TAU-P transformations = การเพิ่มสัญญานคลื่นไหวสะเทือนระดับลึกโดยการแปลงแบบเทาพีและพาราโบลิกเทาพี / Kriangkamon Sillapasert / 2007 /Full Text
Subject
Seismic waves
Seismology
Signal processing
Seismic waves -- Data processing
5 Optimum criteria for removing multiple reflections in marine seismic data using forward modeling technique and predictive deconvolution / Noppadol Poomvises / 1999 /Full Text
Subject
Seismic waves
Seismic prospecting
Seismic reflection method -- Deconvolution
6 Seismic reflection survey to determine the shallow subsurface geology, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province = การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนเพื่อหาสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวระดับตื้น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / Kasinee Jaitow / 2008 /Full Text
Subject
Seismic exploration
Seismic waves
7 Seismic stratigraphy of the Fang Basin, Chiang Mai Province = การลำดับชั้นหินจากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนของแอ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / Rungsun Nuntajun / 2009 /Full Text
Subject
Geology
Seismic waves
8 Structural interpretation of seismic reflection data in the Phet Yai field, Pattani basin, gulf of Thailand = การแปลความหมายทางโครงสร้างทางธรณีวิทยาโดยใช้ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน ในแหล่งสะสมตะกอนปัตตานี อ่าวไทย / Kasinee Jaitow / 2003 /Full Text
Subject
Seismic reflection method
Seismic waves -- Thailand
Seismic prospecting -- Thailand
Geology, structural -- Thailand
Geology, stratigraphic -- Thailand
Pathani basin, gulf of Thailand
9 Three-dimensional seismic interpretation of an area in the Pattani basin in the Gulf of Thailand / Montree Witvasiri / 2003 /Full Text
Subject
Seismic waves
Seismic prospecting -- Pattani
Geology, Stratigraphic -- Pattani
Thailand, Gulf of


Page : 1