ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Seismic waves -- Burma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Detection of gas reservoirs using 3D seismic attribute analysis and well log data in Block M9, Offshore Myanmar = การตรวจหาชั้นกักเก็บแก๊สโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนสามมิติและข้อมูลการหยั่งธรณี หลุมเจาะในบล๊อกเอ็ม 9 นอกชายฝั่งเมียนมาร์ Soe Linn Htike / Soe, Linn Htike / 2010 /Full Text
Subject
Seismic waves -- Burma
Seismic exploration -- Burma


Page : 1