ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Seismic reflection method -- Deconvolution

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Optimum criteria for removing multiple reflections in marine seismic data using forward modeling technique and predictive deconvolution / Noppadol Poomvises / 1999 /Full Text
Subject
Seismic waves
Seismic prospecting
Seismic reflection method -- Deconvolution


Page : 1