ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Seismic exploration

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Detection of gas reservoirs using 3D seismic attribute analysis and well log data in Block M9, Offshore Myanmar = การตรวจหาชั้นกักเก็บแก๊สโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนสามมิติและข้อมูลการหยั่งธรณี หลุมเจาะในบล๊อกเอ็ม 9 นอกชายฝั่งเมียนมาร์ Soe Linn Htike / Soe, Linn Htike / 2010 /Full Text
Subject
Seismic waves -- Burma
Seismic exploration -- Burma
2 Seismic reflection survey to determine the shallow subsurface geology, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province = การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนเพื่อหาสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวระดับตื้น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / Kasinee Jaitow / 2008 /Full Text
Subject
Seismic exploration
Seismic waves
3 Using well-log data and seismic attributes analysis in porosity prediction in area of Malay Basin, Gulf of Thailand = การใช้ข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะและการวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนในการทำนายค่าความพรุนในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / Tanwa Waisri / 2009 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology
Seismic exploration


Page : 1