ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Scrotum -- Hernia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Identification of gene association with porcine hernia scrotalis = การจำแนกยีนที่สัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนที่อัณฑะของสุกร / Watchara Laenoi / Chiangmai 2006 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Scrotum -- Hernia


Page : 1