ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sampling -- Methodology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of passive sampling devices for indoor formaldehyde determination = การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟสำหรับการหาปริมาณฟอร์ มัลดีไฮด์ภายในอาคาร / Narong Kotchabhakdi / 2007 /Full Text
Subject
Active & Passive Radar Detection & Equipment
Test Facilities, Equipment and Methods
Sampling
Sampling (Mathematics)
Sampling -- Methodology


Page : 1