ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Salt

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Diversity of halophilic cyanobacteria in some saline soils of Thailand and their cultivation = ความหลากหลายของฮาโลฟิลิกไซยาโนแบคทีเรียในดินเค็มบางแหล่งของประเทศไทยและการเพาะเลี้ยง / Thomrat Chatchawan / 2012 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Soils, Salts in
2 Electrical resistivity and magnetic survey of weathered basalt zone at Ban Khok Salung Amphoe Pattana Nikhom Changwat Lop Buri / Akaruchai Nochaiwong / 1999 /Full Text
Subject
Basalt -- Lopburi
Electric resistance
Magnetic
3 Geochemistry and petrology of Mae Tha basalts Changwat Lampang / Apichet Boonsoong / 1997 /Full Text
Subject
Basalt -- Lampang
Geochemisty -- Lampang
Petrology -- Lampang
4 Geochemistry and petrology of thoeng basalt Changwat Chiang Rai / Boontawee Sriprasert / 1997 /Full Text
Subject
Basalt -- Chiang Rai
Geochemistry
Petrology
5 Modification of salt using spray drying and Odor-Induced saltiness enhancement = การดัดแปรเกลือโดยใช้การทำแห้งแบบพ่นฝอยและใช้กลิ่นเสริมรสเค็ม / Napapan Chokumnoyporn / 2014 /Full Text
Subject
Salts -- Drying
Salts
Salinity
6 Nuclear magnetic resonance in a paramagnetic salt solution / Soon Srisawasd / 1978 /Full Text
Subject
Nuclear magnetic resonance
Solution (Chemistry)
Salt
7 Origin of basalt breccia, Ban Sap Sawat,Wichian Buri District, Phetchabun Province = การกำเนิดของหินกรวดเหลี่ยมบะซอลต์บ้านซับสวัสดิ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ / Jongkonnee Khanmanee / 2009 /Full Text
Subject
Basalt -- Phetchabun
Basalt -- Origin
8 Salinity in surface water around a pickling food factory : a case study in Hang Dong district, Chiang Mai province = ความเค็มของน้ำผิวดินบริเวณรอบโรงงานอาหารหมักดอง กรณีศึกษาในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ Ton Thu Giang / Giang, Ton Thu / 2004 /Full Text
Subject
Salinity
Soils, Salts in -- Chiang Mai


Page : 1