ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Salmonella -- Growth

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Prediction and assimilation of the salmonella growth in stirred fried rice with crab met = การทำนายและการสร้างแบบเหมือนการเจริญของเชื้อซาลโมเนลลา ในข้าวผัดปู / Songamnat Pongsomboon / 2007 /Full Text
Subject
Salmonella
Salmonella -- Growth
Salmonella -- Physiology


Page : 1