ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Root crops

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Product development from derris root to control cabbage aphid [Lipaphis Erysimi (Kaltenbach)] = การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรากหางๆหลเพื่อการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนผักกาด / Aroon Sottikul / 2008 /Full Text
Subject
Cabbage
New products
Root crops
2 Standardization of appropriate Krachai-Dam Kaempferia parviflora Wall.ex Baker) Rhizomes's qualities for honey Krachai-Dam wine production = การกำหนดมาตรฐานคุณภาพเหง้ากระชายดำที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ น้ำผึ้งกระชาดำ / Siriporn Pojanagaroon / 2007 /Full Text
Subject
Production standards
Root crops
Wine industry


Page : 1