ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Rocks, Carbonate

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Lithostratigraphy of carbonate rocks at Khao Somphot, Chai Badan District, Lopburi Province = การลำดับชั้นตามลักษณะหินของหินคาร์บอเนตที่เขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / Kanitta Danudom / 2008 /Full Text
Subject
Rocks, Carbonate
Rocks
2 The Boundary between carboniferous-permian carbonate sedimentary rocks in Chiang Dao District, Chiang Mai Province, Northern Thailand = รอยต่อระหว่างหินตะกอนคาร์บอเนตยุคคาร์บอนิเฟอรัส-ยุคเพอร์เมียนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย / Sutee Jongautchariyakul / 2008 /Full Text
Subject
Geology
Rocks, Carbonate
Rocks, Sedimentary


Page : 1