ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 26 รายการ จากคำว่า Rocks

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Sequence stratigraphic framework of the prograding facies in the Northern Taranaki Basin, New Zealand = การลำดับชั้นหินของชุดตะกอนลาดไหล่ทวีปในแอ่งทารานากิตอนเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ / Nuttakarn Panpichityota / The 2016 /Full Text
Subject
Sediments (Geology) -- New Zealand
Sediments (Geology) -- Analysis
Rocks, Sedimentary
Geophysics
2 Characterization of a potential reservoir based on well-log interpretation and petrography, U-Thong Field, Suphan Buri Basin, Thailand = การหาลักษณะเฉพาะของช่วงหินกักเก็บที่มีศักยภาพโดยอาศัยการแปลความหมายข้อมูลหยั่งธรณี Aung Kyaw Htoo / Htoo, Aung Kyaw / Bangkok The 2009 /Full Text
Subject
Petrology
RocksStone
Physical geology
Suphan Buri Basin
3 Comparison of spares-spike and model-based inversion for porosity estimation = การเปรียบเทียบวิธีผกผันแบบสแปร์ส-สไปค์และแบบโมเดลเบสสำหรับการประมาณค่าความพรุน / Mingkhwan Kruachanta / The 2010 /Full Text
Subject
Porosity
Seismic waves
Rocks, Stone
4 Correlation between chemical and mineralogical composition of mudrocks and well-log data in the U-Thong Field, Suphan Buri Basin, Thailand = การเทียบสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมีและองค์ประกอบทางแร่ของหินโคลนและข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะในแหล่งอู่ทอง แอ่งสุพรรณบุรี ประเทศไทย / Amadou Trawally / 2009 /Full Text
Subject
Rocks
Petroleum Geology
5 Delineation of hydrocarbon potential area in th gulf of Thailand using seismic attribute analysis = การกำหนดชั้นหินกักเก็บที่มีศักยภาพทางไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่หนึ่งของอ่าวไทยโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำของคลื่นไหวสะเทือน / Tharaporn Bundarnsin / 2006 /Full Text
Subject
Rocks
Geology, Stratigraphic
6 Depositional environment and properties of selected reservoir horizons in the western part of the block m-9, Moattama Basin Myanmar = สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนและสมบัติของหินกักเก็บบางชั้นด้านตะวันตก ของบล็อกเอ็ม 9 แอ่ง เมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์ / Zaw Lwin Aung / Chiangmai Chiangmai 2007 /Full Text
Subject
Coagulation
Sediments (Geology)
Rocks, Sedimentary
7 Detecting thin sedimentary strata and predicting hydrocarbon potentiality using spectral decomposition in an area of the Malay Basin, The Gulf of Thailand = การตรวจหาชั้นหินตะกอนบางและการทำนายศักยภาพด้านไฮโดรคาร์บอนโดยใช้การแยกสเปกตรัมในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย S.M. Zabir Hossain / Hossain, S.M. Zabir / 2009 /Full Text
Subject
Rocks, Sedimentary
Geophysics
8 Detection of gas in sandstone reservoirs using amplitude versus offset attributes analysis in an area of Malay basin, gulf of Thailand = การตรวจหาแก๊สในชั้นหินทรายกักเก็บ โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำการแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / San Min / The 2009 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Sand -- Analysis
Geophysics
9 Genesis of skarn in Khao Phra Ngam area Chagwat Lop Buri = กำเนิดของหินสการ์นบริเวณเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี / Surin Intayot / 2006 /Full Text
Subject
Skarn
Granite
Rocks, Metamorphic
10 Geological model of Pre-Khorat Group in Eastern Part of Sakhon Nakhon basin using gravity and magnetic data = แบบจำลองธรณีวิทยาของชั้นหินก่อนกลุ่มหินโคราชด้านตะวันออกของแอ่งสกลนครโดยใช้ข้อมูลความโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก / Wachirachai Sakapa / The 2014 /Full Text
Subject
Rocks, Stone
11 Lithostratigraphy of carbonate rocks at Khao Somphot, Chai Badan District, Lopburi Province = การลำดับชั้นตามลักษณะหินของหินคาร์บอเนตที่เขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / Kanitta Danudom / 2008 /Full Text
Subject
Rocks, Carbonate
Rocks
12 Marine mesozoic rocks in Mae Hong Son Province, Thailand: paleoenvironmental and tectonic setting implications = หินมหาสมุทรมหายุคมีโซโซอิกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทย: ความเกี่ยวข้องทางสภาพแวดล้อมโบราณและลักษณะทางธรณีวิทยาแปรสัณฐาน / Paweena Seedee / 2014 /Full Text
Subject
Rocks, stone -- Northern Thailand
Historical geology
Environmental geology
13 Petrochemistry and age of volcanic rocks, Nan Province, Thailand = ศิลาเคมีและอายุของหินภูเขาไฟ จังหวัดน่าน ประเทศไทย / Udomporn Wipakul / 2012 /Full Text
Subject
Petrology
Igneous rocks -- Nan
14 Petrochemistry and Mineralization of Doi Kio Lom Igneous Rocks, Pai District, Mae Hong Son Province = ศิลาเคมี และการเกิดแร่ของหินอัคนีดอยกิ่วลม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Jantanee Duangkhamsawat / 2015 /Full Text
Subject
Analytical geochemistry -- Pai (Mae Hong Son)
Igneous rocks -- Pai (Mae Hong Son)
Rocks -- Analysis
Petrology
15 Petrochemistry and tectonic setting of mafic volcanic rocks in the Khlong Tha Dan dam area, Nakhon Nayok Province, Thailand = ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้มในบริเวณเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก ประเทศไทย / Patcharin Kosuwan / 2004 /Full Text
Subject
Rocks, Volcanic
Geology, Structural
16 Petrochemistry and tectonic settings of mafic igneous rocks in the Naxeng prospect Xayabouri Province Lao People's Democratic Republic / Kongkham Chanthavichith / 2002 /Full Text
Subject
Rocks, Igneous -- Laos
Geology, Structural -- Laos
17 Petrochemistry of mafic igneous rocks in Mae Sai and Mae Chan Districts, Chiang Rai Province = ศิลาเคมีของหินอัคนีชนิดเมฟิกในอำเภอแม่สายและแม่จัน จังหวัดเชียงราย / Kanjana Kanhayuwa / The 2013 /Full Text
Subject
Igneous rocks -- Chiang Rai
18 Petroleum source rock potential in Mae Than Basin, Lampang province = ศักยภาพของหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมในแอ่งแม่ทาน จังหวัดลำปาง / Naparat Kasetsomboon / 2012 /Full Text
Subject
Mae Than Basin -- Lampang
Rocks, Stone
Petroleum
19 Radiolarian micropalaeontology, geochemistry and tectonic setting of triassic pelagic rocks in Northern Thailand = จุลบรรพชีวินวิทยาเรดิดอลาเรีย ธรณีเคมี และสภาพธรณีแปรสัณฐานของหินตะกอนก้นสมุทร ยุคไทรแอสสิกในภาคเหนือของประเทศไทย / Nattaphon Nujenjit / The 2010 /Full Text
Subject
Analytical geochemistry
Rocks, stone -- Northern Thailand
Sediments (Geology) -- Analysis
20 Seismic sequence analysis of fold growth in neogene deposits, East Coast Basin, Southern Hawkes Bay, New Zealand = การวิเคราะห์การเติบโตของชั้นหินคดโค้งเชิงลำดับชั้นหินจากคลื่นไหวสะเทือนในตะกอนยุคนีโอจีน แอ่งอีสโคสท์ตอนใต้ของอ่าวฮอว์ค ประเทศนิวซีแลนด์ / Thanapoom Thaicharoen / The 2016 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Rocks -- New Zealand


Page : 1 2