ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Rings (Algebra)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cyclically injective rings / Anchalee Kaewcharoen / 1999 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
2 Forcing linearity numbers of free modules over a local ring = จำนวนที่บังคับความเป็นเชิงเส้นของมอดูลอิสระบนโลคอลริง / Khanitin Smanmit / 2006 /Full Text
Subject
Forcing (Model theory)
Mathematics
Rings (Algebra)
3 On principally V-Modules / Nongkhran Sasom / 2000 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
Rings (Algebra)
Injective modules (Algebra)
4 On Quasi-principally injective modules and Quasi-principally projective modules Sarun Wongwai / Sarun wongwai / 2000 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
5 On rings whose singular modules are weakly injective / Somyot Plubtieng / 2000 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
6 On the class of finitely CS-Modules / Hansuk Tansee / 1997 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
Modules (Algebra)
7 On the class of weak CS-modules / Preecha Jantagan / 1998 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
Modules (Algebra)
8 Principally injective modules over a commutative ring / Kuntima Khomrod / 1999 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)


Page : 1