ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Rice -- Vietnam -- Marketing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Production and marketing of Vietnamese aromatic rice Tran Viet Dung / Tran, Viet Dung / 1998 /Full Text
Subject
Rice trade -- Vietnam
Rice -- Vietnam -- Marketing
2 The Performance of rice marketing system in Northern Vietnam Bui Thi Tam / Bui, Thi Tam / 1995 /Full Text
Subject
Rice -- Vietnam -- Marketing
Rice -- Prices


Page : 1