ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Revenue -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้บริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย / วีรวรรณ สีละพัฒน์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
Revenue -- Analysis
Traditional medicine
บริการทางการแพทย์ -- ต้นทุนการผลิต
แพทย์แผนโบราณ
โรงพยาบาล -- เชียงราย


Page : 1