ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Respiratony allergy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluation of clinical significance of the nasal challenge test in a diagnosis and treatment follow up of allergic rhinitis / Wanida Maturim / 1996 /Full Text
Subject
Hay fever
Respiratony allergy
Rhinitis
Dissertations, academic -- Pharmacology


Page : 1