ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Reading comprehension -- Computer-assisted instruction

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of a self-study computer program assisting informal education learners in reading comprehension of English literary work = การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยความเข้าใจในการอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนระบบการศึกษาตามอัธยาศัย Nartnatda Phongpardit / Nartnatda Phongpradit / 2004 /Full Text
Subject
English literature -- Reading
Reading comprehension -- Computer-assisted instruction


Page : 1