ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Pythium insidiosum

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Phenotypic and genotypic relationships of pythium insidiosum isolated from patients and environments = ความสัมพันธ์ทางลักษณะและพันธุกรรมของเชื้อพิเทียมอินสิดิโอซัมที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม / Jidapa Supabandhu / 2009 /Full Text
Subject
Fungi -- Cytology
Micrcbiology
Pythium insidiosum


Page : 1