ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Pueraria

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of pueraria mirifica on the histological changes and the expression of estrogen receptor alpha in the mammary glands of pre-and postpubertal rats = ผลของกวาวเครือขาวต่อการเปลี่ยนแปลงทางจุลกาย วิภาคและการปรากฎของตัวรับเอสโตรเจนแอลฟ่าในต่อนน้ำนมของหนูขาวก่อน และหลังวัยเจริญพันธุ์ / Utcharaporn Kamsrijai / 2007 /Full Text
Subject
Pueraria
Pueraria -- Therapeutic use
Dissertations, acadeic -- Anatomy
2 การผลิตสารประกอบทุติยภูมิจากกวาวเครือขาว [Pueraria candollei Wall. ex Benth. var. mirifica (Airy Show & Suvat.) Niyomdham] ในสภาพปลอดเชื้อ = Secondary compound production from [Pueraria candollei Wall. ex Benth. var. mirifica (Airy Show & Suvat.) Niyomdham] in vitro culture / อนล ชวพันธุ์ / 2550 /Full Text
Subject
Pueraria
Pueraria -- Therapeutic use
กวาวเครือขาว
สารสกัดจากพืช


Page : 1