ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Pregnant women

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Decision making regarding cesarean section among Thai pregnant women = การตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ / Chaweewan Yusamran / 2003 /Full Text
Subject
Pregnant women -- Health and hygiene
Prenatal care
Dissertations, academic -- nursing
Decision making
Cesarean section
Pregnancy
2 Effect of childbirth education on knowledge and practice of pregnant women during labor Gao Lingling / Gao, Lingling / 2000 /Full Text
Subject
Pregnant women -- China
Childbirth -- Study and teaching -- China
Labor (Obstetrics)
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Labor
3 Effect of nursing support on the perception of childbirth experience in primigravidas He Zhong / He, Zhong / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Childbirth
Gynecologic nursing
Pregnant women
4 Male participation regarding termination of unwanted pregnancy = การมีส่วนร่วมของบุรุษเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / Warangkana Chatchawet / 2009 /Full Text
Subject
Pregnancy, Unwanted
Pregnant women, Postnatal care
Dissertations, academic -- nursing
5 Prevalence of Alpha-Thalassemia 1 in pregnant women detected by polymerase chain reaction / Budsakorn Kitsirisakul / 1997 /Full Text
Subject
Polymerase chain reaction
Thalassemia
Pregnant women
Dissertations, academic -- Biochemistry
Alpha -- Thalassemia -- Preventation & control -- In pregnancy
Polymerase chain reaction
6 Prevalence of the Alpha-Thalassemia-1 (Thai Type of Deletion) in pregnant women = อุบัติการของอัลฟา-ธาลัสซีเมีย-1 (ดีลีชันชนิดไทย) / Narutchala Suwannakhon / 2004 /Full Text
Subject
Thalassemia
Hemoglobin
Pregnant women
7 Selected factors associated with anxiety of Chinese pregnant women Zhang Jun / Zhang, Jun / 1997 /Full Text
Subject
Dissertatations, academic -- nursing
Pregnant women -- China
Anxiety
8 ความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Fear of childbirth in pregnant women and related factors / ธวัลรัตน์ กิตติศักดิ์ชัย / มหาวิทยาบัย 2555 /Full Text
Subject
Fear
Pregnant women
9 ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์ = Factors predicting fear of childbirth among pregnant women ;Factors predicting fear of childbirth among pregnant women / เนตรนภา ขวัญยืน / 2559 /Full Text
Subject
ความกลัว
สตรีมีครรภ์
Fear
Pregnant women


Page : 1