ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Potassium compounds -- Testing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of potassium chlorate on flowering and biochemical changes in leaf and shoot of derooted air-layered longan CV. Daw = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในใบและยอดของกิ่งตอนลำไยพันธุ์ดอที่ไม่มีราก / Sawaman Wijarn / Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Chlorates -- Testing
Potassium Compounds
Potassium compounds -- Testing


Page : 1