ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Polypropylene -- Research

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of processing conditions on the morphology and properties of microcellular and fine-celled polypropylene foams = ผลของสภาวะกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาและสมบัติของโฟมพอลิพรอพิลีนชนิดไมโครเซลลูลาร์และเซลล์ละเอียด / Wanrudee Kaewmesri / 2007 /Full Text
Subject
Polypropylene
Polypropylene -- Research


Page : 1