ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Political science

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Transformation of Northeastern Cambodia : the politics of development in and ethnic minority community of Yak Kaol, O'Chum district, Ratanakiri Province = กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา: การเมืองของการพัฒนาในชุมชนชาติพันธุ์ยักกาอล อำเภอโอชุม จังหวัดรัตนคีรี / Sovathana Seng / 2004 /Full Text
Subject
Community development
Political science
2 ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ / ศศิธร ศิริมหาราช / 2547 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
สุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Political science
National health programs
Health personnel


Page : 1