ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Plasmodium vivax

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Generation of plasmodium berghei expressing plasmodium vivax dihydrofolate reductase-thymidylate synthase enzyme for antifolate screening = การสร้าง Plasmodium berghei ที่มีการแสดงออกของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเคส - ไธมิดิเลตชินเธสของเชื้อ Plasmodium vivax สำหรับการคัดกรองยาแอนติโฟเลต / Voravuth Somsak / 2011 /Full Text
Subject
Plasmodium berghei
Tetrahydrofolate Dehydrogenase
Thymidylate Synthase
Plasmodium vivax
Folic Acid Antagonists
2 Proteomic and transcriptomic analyses of salivary glands of Anophesles campestris-like mosquito, a potential vector of Plasmodium vivax = การวิเคราะห์โปรตีโอมและทรานสคริปโดมของต่อมน้ำลายยุง Anophesles campestris-like ที่มีศักยภาพเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรีย Plasmodium vivax / Sriwatapron Sor-suwan / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Salivary Glands
Anophesles
Plasmodium vivax


Page : 1