ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Plasmids

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Detection and characterization of plasmids isolated from Lactobacillus spp. = การตรวจหาและการหาลักษณะของพลาสมิดที่แยกจากเชื้อ Lactobacillus spp. / Panitnart Auputinan / 2011 /Full Text
Subject
Plasmids
Lactobacillus
2 Development of a nanovesicular formulation entrapped with plasmid DNA for an efficient gene delivery system = การพัฒนาตำรับถุงขนาดนาโนที่เก็บกักดีเอ็นเอพลาสมิดเพื่อเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการนำส่งยืน / Korakot Thathang / The 2008 /Full Text
Subject
Gene therapy
Plasmids
DNA
Nanotechnology


Page : 1