ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Pineapple

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of Quality in Relation to Maturity and Cropping Season of Pineapple (Ananas comosus cv. Smooth Cayenne) Fruit Growing in Northern Thailand = การประเมินคุณภาพที่มีความสัมพันธ์กับระยะการแก่และฤดูกาลปลูกของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในภาคเหนือของไทย / Adisak Joomwong / school 2005 /Full Text
Subject
Pineapples
Pineapples -- Thailand, Northern
2 Coating Vietnamese pineapple (cv. ninhbinh) fruit with combined chitosanmethylcellulose-antimicrobial agents =การเคลือบผลสับปะรดเวียดนามพันธุ์นิงท์บิงท์ด้วยไคโตซานเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารต้านจุลินทรีย์ / Dang Thi Mong Quyen / The graduate school 2012 /Full Text
Subject
Pineapple -- Preservation
Pineapple -- Processing
3 Evalution of the efficacy of raw papaya juice and pineapple juice on digesting fish for detection of metacercariae / Toon Prawang / 2001 /Full Text
Subject
Liver flukes
Metacercaria
Digestive enzymes
Pineapple juice
Papaya
Fishes
Disserstations, academic -- Parasitology
Digestion
Papaya juice
Pineapple juice
Metacercariae
Fishs
4 Production of biogas by a two-phase anaerobio digestion from pineapple wastes / Chattrachai Intatha / 1995 /Full Text
Subject
Biogas
Agricultural wastes as fuel
Pineapple


Page : 1