ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Physicle fitness

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของแขนต่อความแม่นยำในการยืนยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล = Effect of using arm strength training program on accuracy in long distance basketball shooting / นรินทร์ แสงศรีจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
Physicle fitness
Muscle strength
Arm
สมรรถภาพทางกาย
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
บาสเกตบอล -- การฝึก


Page : 1