ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Physician -- nurse relation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์กับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตร / สุทธารัตน์ ตั้งสิทธิโชค / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Physician -- nurse relation
Patient care
ความร่วมมือ -- พิจิตร
แพทย์ -- พิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พิจิตร
2 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร ขวัญจิต พฤกษะวน / ขวัญจิต พฤกษะวัน / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Physician -- nurse relations
Patient care
ผู้ป่วย -- การดูแล
แพทย์ -- แพร่
พยาบาล -- แพร่
การรับรู้


Page : 1